บริษัททำเว็บไซต์ เลือกอย่างไรให้ได้ตรงปก จบจริง

บริษัททำเว็บไซต์ …ในสังคมปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การศึกษา และการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งเว็บไซต์ของธุรกิจเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ แถมยังเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง 

โดยการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี สวยงามและใช้งานง่าย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ ดังนั้นการเลือก บริษัททำเว็บไซต์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกำหนดธุรกิจบนเว็บไซต์ของเราว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 

หากจะพูดถึงหลักการเลือก บริษัททำเว็บไซต์ นั้น ยังไม่มีบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน ไม่ใช่พิจารณาเพียงเงินทุนที่ลงไปเท่านั้น แล้วองค์ประกอบที่ว่านี้มีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วลองพิจารณาไปพร้อมๆ กันดังนี้ 

รูปแบบการจ้างทำเว็บไซต์มีอะไรบ้าง 

จุดเริ่มต้นในการจ้าง บริษัททำเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้ละเอียดก่อน เพื่อตอบโจทย์ในใจว่า ธุรกิจที่จะทำเว็บไซต์นั้นมีขอบเขตความต้องการ รวมถึงงบประมาณเท่าไหร่บ้าง ซึ่งรูปแบบการจ้างทำเว็บไซต์มีหลากหลายช่องทางให้เลือก สามารถอธิบายได้ดังนี้

1.เลือกจ้างทำเว็บไซต์กับฟรีแลนซ์ (Freelance) เป็นกลุ่มรับจ้างทำเว็บไซต์ที่มีความเป็นอิสระสูง ไม่มีต้นสังกัด ไม่มีองค์กร การเลือกทำเว็บไซต์กับฟรีแลนซ์ต้องพิจารณาให้รอบคอบจากหลายๆ ประการด้วยกัน เช่น มีประสบการณ์จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบผลงานเก่าๆ ได้ รวมถึงความรับผิดชอบของ Freelance แต่ละคนด้วย เป็นต้น ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ ระบบที่ใช้ และเทคนิคในการจัดทำ

2.เลือกจ้างทำเว็บไซต์กับบริษัททำเว็บไซต์โดยเฉพาะ จัดเป็นกลุ่มทำเว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญแบบครบวงจร มีเทคนิคและรูปแบบการจัดทำที่สวยงาม พร้อมทั้งมีทีมงานดูแลหลายฝ่ายคอยให้คำแนะนำ ซึ่งในเรื่องของราคาก็จะขึ้นอยู่กับแบบที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการ 

3.เลือกจ้างทำเว็บไซต์กับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital Agency) เป็นบริษัทรับทำเว็บที่เน้นกลุ่มตลาดออนไลน์มากกว่า เน้นการทำตลาดให้กับเว็บไซต์ ในส่วนของราคาก็มีความหลากหลายเช่นกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกรูปแบบการทำเว็บไซต์ตามธุรกิจของตนเอง เน้นคุณภาพของเว็บไซต์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลในทุกๆ ด้าน ซึ่งการเลือกจ้างบริษัททำเว็บไซต์โดยตรง จะมีความน่าเชื่อถือมาพร้อมกับความรับผิดชอบ และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

เลือกบริษัททำเว็บไซต์ให้ตรงใจ มีหลักการอย่างไร

โดยปกติแล้วหลักพิจารณาเลือกบริษัททำเว็บไซต์ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ผู้ประกอบการที่จะเลือกทำเว็บไซต์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ จำนวนเงินที่ได้ลงทุนไปว่าผลตอบรับกลับมาจะคุ้มค่ากับเงินที่ลงไปไหม ดังนั้นสิ่งที่สามารถนำมาพิจารณาในการเลือกใช้บริษัททำเว็บไซต์ มีดังนี้

1.ประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ ผู้ประกอบการควรศึกษาหาข้อมูลว่าบริษัททำเว็บไซต์ที่จ้างงานนั้น มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเว็บไซต์มากี่ปี รวมถึงผลงานที่มีอยู่ มีขั้นตอนในการทำงานเป็นระบบระเบียบหรือไม่ หากบริษัททำเว็บไซต์ที่จ้างมานั้นมีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถช่วยพัฒนาเว็บไซต์ของเราได้ดี และเข้าใจธุรกิจที่ทำโดยไม่ต้องอธิบายมาก 

2.ราคา และระยะเวลาในการทำ ผู้ประกอบการต้องศึกษาบริษัททำเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาประกอบการตัดสินใจ โดยเลือกบริษัททำเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์และมีความคุ้มค่ากับธุรกิจจริงๆ เพราะงบประมาณที่ผู้ประกอบการกำหนด รวมถึงระยะเวลาในการทำงานนั้น สามารถบ่งบอกคุณภาพที่จะได้รับ เช่น ขนาดเว็บไซต์ คุณภาพเว็บไซต์ เป็นต้น

3.การออกแบบหน้าเว็บไซต์ (UX / UI) ในการจัดทำเว็บไซต์นั้นนอกจากการนำเสนอเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ศิลปะการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ให้น่าสนใจ จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาดูเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบการว่าจ้างบริษัททำเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบผลงานได้จากการรีวิวของลูกค้าว่ามีแนวโน้มดีหรือไม่ดีประกอบการพิจารณาได้ (สามารอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่  UX UI คืออะไร มีผลดีต่อเว็บไซต์อย่างไร)

4.ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบว่าบริษัททำเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยหรือไม่ ซึ่งข้อนี้จะทำให้เว็บไซต์ที่ได้มีคุณภาพ ไม่ล้าสมัย และสวยงาม

5.บริการหลังการขาย ก่อนผู้ประกอบการจะทำเว็บไซต์ต้องตรวจสอบว่า บริษัททำเว็บไซต์นั้นมีบริการหลังการขายหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องถามให้ชัดเจน หากไม่มีบริการนี้แนะนำไม่ควรเลือกใช้บริการ เพราะหากเกิดปัญหาหลังจากทำเว็บไซต์ไปแล้วจะไม่สามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้ ส่งผลให้เว็บไซต์ต้องหยุดชะงัก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจแน่นอน (ข้อมูลจาก NB Digital)

กล่าวโดยสรุป การทำเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงหน้าตาของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่จะลงในเว็บไซต์ การระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบข้อมูล การลงสีกราฟิก ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องเลือกเฟ้นบริษัททำเว็บไซต์ให้ดี โดยจะต้องมีประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่องาน ไม่ทิ้งงาน

นอกจากนี้การพิจารณาในเรื่องของเม็ดเงินที่จะลงทุนกับความคุ้มค่าที่จะได้รับ เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ การทำเว็บไซต์ไม่ใช่การสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแค่ไม่กี่เดือน แต่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ตลอดไปยาวนาน ถ้าหากใครกำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ มีคุณภาพในการทำเว็บไซต์ BeurDev พร้อมเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านเว็บไซต์และการตลาดแบบครบวงจรจบในที่เดียว