7 ขั้นตอนในการวางแผน ทำเว็บไซต์

ทำเว็บไซต์

การวางแผน ทำเว็บไซต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่สูงมาก เพราะการทำเว็บไซต์จะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ และทักษะความสามารถในเชิงเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

นอกจากนี้การ ทำเว็บไซต์ ขึ้นมา 1 เว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่เข้าใจขั้นตอนและมีการวางแผนที่ดี การทำเว็บไซต์อาจจะไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ แล้วข้อมูลเบื้องต้นในการทำเว็บไซต์จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง วันนี้ทาง BeurDev จะมานำเสนอแนวทางการวางแผนทำเว็บไซต์ให้ผู้สนใจได้ศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้

จุดประสงค์ในการ ทำเว็บไซต์

ลำดับแรกในการทำเว็บไซต์ หากคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากจะมีเว็บไซต์ของกิจการ เจ้าของกิจการต้องตอบโจทย์ในใจให้ได้ก่อนว่าจะทำเว็บไซต์มาเพื่ออะไร เพราะเป้าหมายของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเจ้าของกิจการตอบโจทย์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำความต้องการนั้นถ่ายทอดให้กับผู้ทำเว็บไซต์ได้ทราบ และทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดหากผู้รับทำเว็บไซต์ตีโจทย์ไม่แตกการทำเว็บไซต์ก็จะบิดเบี้ยวไปหมด ผิดวัตถุประสงค์และยากต่อการแก้ไข จากจุดนี้เจ้าของกิจการควรหาบริษัททำเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ของเจ้าของกิจการได้อย่างแม่นยำ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์เพื่อการค้าขายหรือการบริการ จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เป็นต้น

ทำเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือ

เมื่อคิดจะทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความน่าเชื่อถือและการมีตัวตนของธุรกิจบนโลกออนไลน์ ดังนั้นการทำเว็บไซต์ของธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือก็จัดว่ายากอยู่พอสมควร เนื่องจากการทำเว็บไซต์จะระบุประวัติความเป็นมาของธุรกิจซึ่งเป็นการยืนยันว่าธุรกิจมีตัวตนจริงๆ มีที่มาที่ไปส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน รวมถึงในกรณีที่ขายสินค้า จำเป็นต้องมีรายละเอียดของสินค้า รูปภาพที่ชัดเจนถ่ายจากสินค้าจริง ก็จะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

สำรวจตลาดก่อนทำเว็บไซต์

สำหรับการทำธุรกิจเจ้าของกิจการควรสำรวจตลาดเพื่อจะได้ประเมินคู่แข่ง และความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะช่วยในการระบุกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และข้อมูลที่ได้มานั้นยังสามารถระบุคีย์เวิร์ดที่ควรใช้ในการทำเว็บไซต์ในธุรกิจของคุณได้

กำหนดโครงสร้างการทำเว็บไซต์ให้ชัดเจน 

การกำหนดโครงสร้างทำเว็บไซต์ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ทำควรวางโครงสร้างตั้งแต่การวางแผนเนื้อหา จำนวนหน้า รูปภาพ รวมถึงวิดีโอต่างๆ ที่ใช้งาน เสมือนเป็นการนำทางให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาในเว็บไซต์

หลังทำเว็บไซต์ควรมีการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน

หลังจากทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบก่อนจะนำไปใช้งานจริง ซึ่งการตรวจสอบนี้จะดูว่าเว็บไซต์ที่ทำมานั้นตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตรงตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ รวมไปถึงดูรายละเอียดว่าหน้าไหนเปิดได้หรือไม่ได้ ปุ่มกดใช้งานได้ปกติหรือไม่ หากข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำไปจัดการเรื่องโดเมนให้เรียบร้อยเป็นขั้นตอนต่อไป (สามารถอ่านเพิ่มได้ในบทความ เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับการจดโดเมน

ความปลอดภัยในการทำเว็บไซต์

การทำเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีการป้องกันข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้เพื่อป้องกันการโจมตีของไวรัสและ Hacker โดยการเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้ 

1.ป้องกันการเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2.การตั้งรหัสผ่านควรเป็นรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา หรือควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ 

3.ตรวจจับหรือใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและป้องกันการ Hacker 

4.การให้ความเข้าใจและการฝึกอบรมพนักงานที่จะเข้ามาใช้งาน และผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัยในการทำเว็บไซต์มากขึ้น

การทำเว็บไซต์ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์อยู่เสมอ

หลังจากทำเว็บไซต์แล้ว ก่อนที่จะทำการเปิดใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เจ้าของกิจการจำเป็นต้องสำรวจประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องทำการทดสอบความเร็วในการโหลด การทดสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน และต้องหมั่นทำอย่างต่อเนื่องด้วย (ข้อมูลจาก 1001CLICK)

กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลการทำเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะทำให้รู้ถึงขั้นตอนการวางแผนทำเว็บไซต์และมองภาพการทำงานออกเพื่อต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงการตัดสินใจเลือกบริษัททำเว็บไซต์ โดยสามารถนำข้อมูลที่เสนอไปข้างต้นไปใช้ประโยชน์ได้ หากต้องการทำเว็บไซต์ดีๆ ลองมาปรึกษา BeurDev ตัวช่วยในการสร้างธุรกิจของคุณและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการทำเว็บไซต์ตลอดเวลา